Parafia Lutowo

Jakie były początki Parafii Lutowo tego dokładnie nie wiadomo. Pierwsze wzmianki o Lutowie pochodzą z lat 1370-1372. Doszło wówczas do sprzedaży miejscowości arcybiskupstwu gnieźnieńskiemu. W dokumentach z tamtego czasu nie ma wzmianki o istnieniu kościoła. Dawny badacz historii Kościoła na Pomorzu, Ks. Stanisław Kujot stwierdza na tej podstawie, że prawdopodobnie w tamtym czasie nie było tu osobnej parafii, lecz tereny Lutowa stanowiły część Parafii sępoleńskiej. Według jego przekonania osobny Kościół powstał w póżniejszym czasie z inicjatywy arcybiskupów gnieźnieńskich. Niestety nie wiemy dokładnie, kiedy to się stało. Trudno to rozstrzygnąć. Ks. Kujot twierdzi, że wzmainka o parafii pojawia się w XVIIw..

W książce z 1928roku stanowiącej zarys historyczno-statystyczny życia dawnej diecezji chełmińskiej czytamy, że w roku 1615 "przyłączył arcybiskup Baranowski między innymi także Lutowo jako filię do Kamienia i odtąd wikarzy kamieńscy dojeżdżali z nabożeństwem. Dopiero w roku 1866 ustanowiono w Lutowie lokalnego wikarego, a aktem z 28 lutego 1901 roku wskrzeszono dawną parafię "