Historia i Architektura Parafii

CZY ZNASZ SWÓJ KOŚCIÓŁ PARAFIALNY ?


Kościół Rzymskokatolicki pod wezwaniem Św. Wawrzyńca-patrona-męczennika w Lutowie, Powiat Sępoleński, dekanat sępoleński .
Zbudowany na miejscu starego, drewnianego kościoła w latach 1928/29 przez Ks. Romana Barrę.
Kościół ma nawę główną z kruchtą i prezbiterium, murowany, otynkowany, z płaskim, drewnianym sufitem o widocznym belkowaniu.
Akta erekcji i budowy niestety nie zachowały się .
Koścół został konsekrowany przez Ks. Biskupa Stanisława Okoniewskiego 10 listopada 1929roku.
Dokument Zacheuszków zaginął.
Kościół stoi na środku wsi, przy głównej drodze, na małym wzniesieniu. Ze względów praktycznych (droga) Prezbiterium położone jest na zachód.

Wieża kościoła dolna jej część jest murowana, górna (podobno ze względu na słabe fundamenty) drewniana. Zakończenie jest oparte na kilku małych kolumnach z krzyżem żelaznym u szczytu. Jest też wieżyczka na dachu przy prezbiterium przeznaczona na sygnaturkę.

Na cmentarzu przykościelnym znajduje się kostnica z dwoma witrażami , grota zbudowana w 1954 roku z polnego kamienia z figurą Matki Boskiej Niepokalanego Serca, oraz grób Ks. Romana Barry umęczonego przez hitlerowskiego okupanta w 1939 roku w Radzimiu.

Malowidła wewnątrz Kościoła wykonał artysta Jan Brzoza z Gdańska . Między oknami wymalowano postacie Świętych : po prawej stronie(patrząc od wejścia) Św. Andrzeja Boboli i Św. Kazimierza . Po lewej stronie Św. Jadwigi i Św. Bronisławy. W Prezbiterium po prawej stronie jest scena ukrzyżowania Pana Jezusa, po lewej stronie scena Bożego Narodzenia , w łuku Prezbiterium wśród ornamentów umieszczono symbole 7 sakramentów.

Ołtarz główny konsekrowany przez Ks. Biskupa Stanisława Okoniewskiego w listopadzie 1929 roku. W środku wielkiego ołtarza jest płaskorzeźba Njświętrzego Serca Pana Jezusa(dzieło profesora Zelke). Po bokach wśród korynckich kolumn stoją rzeźby Patronów Polski Św. Wojciecha iŚw. Stanisława- Biskupa - Męczennika. Nad nią znajduje się płaskorzeźba Św. Barbary.

Ołtarz boczny Matki Boskiej Szkaplerznej(olejny obraz w środku). Obraz ten był głównym ołtarzem starego Kościoła. U góry niewielki obraz Matki Boskiej Bolesnej. Apegenium haftowane-jedwabne.

Tabernakulum jest drewniane, bogato złocone, w stylu barokowym.